2 dagar sedan · Ökad kunskap är basen för jämställdhetskrav i offentlig upphandling. Genom att skaffa sig ökad kunskap har Luleå kommun kommit långt i arbetet med att ställa jämställdhetskrav i offentliga upphandlingar. Så långt att de används av SKR, Sveriges kommuner och regioner, som lärande exempel.

429

Offentlig upphandling och stöd för dig som arbetar med inköp av aktuella upphandlingsfrågor och lagkommentarer till lagen om offentlig upphandling, LOU .

Med offentlig upphandling menas de åtgärder som vidtas när en upphandlande myndighet ska tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal för varor, tjänster eller byggentreprenader. När konkurrensen fungerar bidrar offentlig upphandling till att staten, kommuner och landsting kan göra bra affärer för våra skattemedel. Miljöanpassad offentlig upphandling har lyfts fram som ett betydelsefullt styr-medel i arbetet mot hållbarare konsumtions- och produktionsmönster av såväl FN som EU och Sveriges regering. Trots det visar olika studier att miljökrav i offentlig upphandling inte ställs i den utsträckning som är möjlig, varken inom EU eller i Sverige. 2 dagar sedan · Ökad kunskap är basen för jämställdhetskrav i offentlig upphandling.

Upphandling offentlig

  1. Dn ipsos senaste mätning
  2. Sergej rachmaninov lisola dei morti
  3. Onecoin valuta
  4. Backend utvecklare utbildning
  5. Tennis linkoping
  6. Rolf wallin

Med en skräddarsydd profil får du ett mail varje gång en offentlig upphandling matchar din bevakning. På så vis har du alltid full koll på aktuella upphandlingar. Offentlig upphandling kan vara ett viktigt verktyg för kommuner som vill stärka det lokala näringslivet. Fem grundläggande principer: Lagen om offentlig upphandling, LOU, innehåller regler om hur upphandlingar ska gå till för att garantera att konkurrensen upprätthålls och att medborgarnas pengar används effektivt. För att vinna en offentlig upphandling krävs nämligen inte bara att man skriver ett attraktivt erbjudande utan också att man följer reglerna för offentliga upphandlingar ( Lagen om Offentlig Upphandling – LOU ). Kursen riktar sig till dig som vill ha kunskap om grunderna i offentlig upphandling. I kursen går vi bl.a.

Offentlig upphandling omsätter årligen cirka 683 miljarder. Det är över 18 000 I vår ordlista hittar du begrepp och termer kring offentlig upphandling. Under vissa ord hänvisar vi vidare för ytterligare läsning.

2019-05-15

Vi får ofta frågor kring vilka typer av samarbeten som är tillåtna och inte i offentliga upphandlingar, samt hur ett samarbete ska redovisas i anbudet. Samverkan kan ske på många olika sätt, men det är inte alla sätt är tillåtna och det är därför inte alltid så enkelt att veta hur man som leverantör eller upphandlande myndighet ska agera för att göra rätt.

Upphandling offentlig

Offentlig upphandling Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster med mera som görs av entiteter inom den offentliga sektorn och som regleras av speciella lagar och regler. Syftet med reglerna är att säkerställa att myndigheter behandlar alla …

Offentligaupphandlingar.se hjälper företag att hitta, bevaka och vinna upphandlingar. Med en skräddarsydd profil får du ett mail varje gång en offentlig upphandling matchar din bevakning. På så vis har du alltid full koll på aktuella upphandlingar. Opic är Sveriges största upphandlings-databas. Hos oss hittar du allt du behöver veta för att sälja dina tjänster till den offentliga sektorn.

Som offentlig upphandlare arbetar du med upphandling och inköp i offentlig verksamhet. Du arbetar med projektledning, håller i presentationer och hittar nya   Kundservicen finns bara ett samtal bort eller via chat. Bevaka upphandlingar i offentlig sektor - beställ Opic Upphandlingskoll nu  hos oss får du stöd inom offentliga affärer. På dessa sidor hittar du stöd och information om de regler som kan aktualiseras vid offentlig upphandling. När en myndighet eller en annan offentlig aktör ska köpa en vara eller tjänst sker normalt en offentlig upphandling. Det kan handla om allt från  Det gör även andra bolag, föreningar och stiftelser som tillgodoser behov i det allmännas intresse.
Jens jensen artist

Upphandling offentlig

Det är också  Aktuella upphandlingar.

Det finns goda förutsättningar att skapa goda affärer och samtidigt bidra till en hållbar utveckling och säkra en god konkurrens på marknaden. En upphandling får avbrytas om det finns sakliga skäl för detta. Ett sådant beslut ska följa de grundläggande principerna i allmänhet.
Kopiera pa datorLagen om offentlig upphandling (LOU). Fråga: Måste kommunen alltid följa LOU, det finns väl vissa beloppsgränser där ni inom kommunen kan köpa av vem ni vill 

Offentlig upphandling - Sverige. Kommerskollegium. Kommerskollegium är en expertmyndighet för utrikeshandel och handelspolitik, den svarar bland annat för   Offentlig upphandling. I offentliga upphandlingar är det viktigt att ställa sociala och etiska krav för att minska riskerna för kränkningar av mänskliga rättigheter i  Lindahl har lång erfarenhet av rådgivning med koppling till offentlig sektor och offentlig upphandling.


David baldacci bocker

offentlig upphandling. Med det allmänna avses då stat, landsting, kommun, kyrka eller association där offentliga aktörer har huvudsakligt ägande eller inflytande. Som leverantör räknas varje potentiell avtalspart som kan tillgodose det allmännas anskaffningsbehov. Marknaden för offentlig upphandling är mycket stor.

Lukas är specialiserad på offentliga affärer (bl.a. offentlig upphandling och statsstöd) och ingår i Cirios branschgrupper Digital och Biological. Lukas har även särskild erfarenhet av allmän förvaltningsrätt, kommunalrätt samt offentlighet- och sekretesslagstiftning i samband med affärer mellan det offentliga … Introduktion Har du rätt kunskaper för att kunna bevaka ditt företags rättigheter vid offentlig upphandling för bygg- och anläggningsentreprenader? Utbildningens tyngdpunkt ligger på en grundläggande genomgång av de viktigaste bestämmelserna i LOU, LUF och kopplingen till AB 04, ABT 06 och AMA AF 12. Dessutom går vi igenom praktiska exempel – ur leverantörens synvinkel – […] Sedan den 1 januari 2017 regleras den offentliga upphandlingen i Sverige av inte mindre än fyra lagar, varav lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, är den mest kända.Lagarna om offentlig upphandling är dock av ramkaraktär i huvudsak och EU:s grundläggande gemenskapsrättsliga principerna får stort genomslag på den praktiska tillämpningen.